1

بهترین راه دریافت پیدا شد با پروژه نیکان

News Discuss 
خبرگزاری تسنیم | Tasnim. خبرگزاری مهر. ۱۵ شهریور ۱۳۹۶. خبرگزاری مهر. ۳۰ تیر ۱۳۹۱. ↑ لسترنج، گای (۱۳۹۱). شالدرکا ۱۰ کیلومتر با شیخ موسی فاصله دارد؛ و از مناطق خوش آب و هوا محسوب میشود و از جاذبههای گردشگری خوبی برخوردار است که اولین دوره بازیهای بومی محلی یاد https://rotatesites.com/story14247929/5-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story